Vyšetřování trestné činnosti policistů a strážníků

Systémové doporučení Ligy lidských práv č.1 z roku 2007.

Text analyzuje kritéria pro zřízení a činnost nezávislého orgánu, který by šetřil porušení zákona ze strany policistů a strážníků.

Download [PDF, 139.21 KB]