Nezpůsobilý nerovná se neodpovědný

Článek poskytuje klíčové informace při poskytování sociálních služeb a pro jasnější pochopení autorka na konkrétních případech názorně demonstruje uplatnění v praktickém životě. V samém úvodu je objasněn vzájemný vztah způsobilosti a odpovědnosti osob se zdravotním postižením z hlediska různých druhů občanskoprávní odpovědnosti. Zvláštní pozornost je věnována problematice náležitého dohledu a nepřiměřeným rizikům, kterým mohou být klienti sociálních služeb vystaveni.

Autor: Mgr. Denisa Slašťanová

Publikováno: Sociální práce 3/2011