Právní postavení porodních asistentek v ČR

Autorka se v článku zabývá úpravou práv rodičky a novorozence v České republice. V úvodu jsou zmíněna práva žen v souvislosti s těhotenstvím a porodem a dále je bližší pozornost věnována právnímu postavení porodních asistentek na vnitrostátní i evropské úrovni. Z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva i legislativy Evropské unie vyplývá, že stát má umožňovat legální vedení porodů i mimo nemocnici a měly by být jasně stanovené podmínky. Autorka zmiňuje i další problémy spojené péčí porodních asistentek a v závěru nastíňuje možná řešení a doporučení.

Autor: Mgr. Zuzana Candigliota

Publikováno: Sborník Gender Studies Tělo v rukou společnosti