Proč je třeba respektovat dříve vyslovené přání pacienta

Čl. 9 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně upravuje institut dříve vysloveného přání pacienta ohledně lékařského zákroku, přičemž vzhledem k chybějící zákonné úpravě dříve vysloveného přání, zůstává tento institu nenaplněn. Autorka seznamuje čtenáře s nutnými předpoklady pro respektování přání pacienta a představuje argumenty, které svědčí ve prospěch svobody jednotlivce rozhodovat o svých přáních.

Autor: Mgr. Zuzana Candigliota

Publikováno: Zdravotnictví a právo. 2010. roč. 14, č. 7-8, s. 15-22. ISSN: 1211-6432