Rozhodování osob s duševní poruchou: zásady pro poskytování asistence

Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 6 z roku 2008.

Liga a MDAC poukazují na změnu přístupu k osobám s duševní nemocí a mentálním postižením a poukazují na základě dobré zahraniční praxe na zásady poskytování asistence při jejich rozhodování.

Download [PDF, 161.14 KB]