Rozhovor s Geraldem Bachinegerem

Gerald Bachineger je představitel dolnorakouských Patientenanwaltschaft, právních zstoupení pacientů o odškodňovacích fondech pro pacienty. Systém odškodňovacích pacientů vznikl pro případ, kdy zdravotnické zařízení za újmu, která pacientovi vznikla, neodpovídá. Gerald Bachineger představuje nejprve obecně koncepci odškodňovacích fondů a následně zodpovídá konkrétní dotazy týkající se financování, možnostech odškodnění fondů, využití opravných prostředků, výšky odškoďnovací částky a seznamuje čtenáře s výhodami a nevýhodami tohoto systému.

Autor: Mgr. David Zahumenský

Publikováno: Zdravotnictví a právo 11/2010