Stížnosti pacientů a správní řád

Vyřizování stížností pacientů nespokojených s poskytovanou zdravotnickou péčí není neobvyklým jevem, z pohledu práva ale není jednoduchou záležitostí. Neexistence právního předpisu, který by jednotně proces podání a vyřizování stížností upravoval přispívá k nejistotě krajských úřadů, jak v postupovat a kterým právním předpisem se řidit. Autorka článku analyzuje čtvrtou část správního řádu, kterou by měly krajské úřady aplikovat při vyřizování stížností a přináší odpovědi podstatné z pohledu pacienta (kdo může podat stížnost, do kdy musí být vyřízena, právo nahlížet do spisu).

Autor: Mgr. Kateřina Červená

Publikováno: Zdravotnictví a právo 6/2010