Věc Lautsi a další proti Itálii

Příběh matky, která navrhla sejmutí krucifixů ve školních třídách jejích dvou synů, se stal základem sporu o identitu křesťanské Evropy a vzbudil široký ohlas ze strany ostatních států i médií. Evropský soud pro lidská práva se musel potýkat zejména s otázkou, jak moc by měly evropské státy ustupovat od svých tradic s cílem nedotknout se náboženské svobody svých občanů. Případ posuzoval poněkud kontroverzně malý senát ESLP a následně byl projednáván i velkým senátem. Autoři čtenáře seznámit s oběma pohledy včetně souhlasných či nesouhlasných stanovisek jednotlivých soudců.

Autoři : Mgr. Kristýna Foukalová, JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.

Publikováno: Přehled rozsudků ESLP 3/2011