EXTRA Ligové noviny

Svobodná volba – sprosté slovo českého porodnictví?

Zima 2011

V dalším vydání EXTRA Ligových novin jsme se zaměřili na problematiku domácích porodů. Podle našich právníků mají ženy právo na svobodnou volbu – zda chtějí své dítě porodit v porodnici nebo u sebe doma za pomoci porodní asistentky. A stát by jim v této volbě neměl bránit.

Download [PDF, 272.02 KB]

Pomluva – vstupenka za mříže?

Léto 2011

Hlavním tématem letního vydání EXTRA Ligových novin je svoboda projevu jako základního kamene svobodné společnosti a problematika trestání pomluvy. Stěžejní otázkou je to, zda má být pomluva trestným činem, nebo ji mají soudy řešit pouze v občanskoprávních řízeních.

Download [PDF, 2.05 MB]

Jaké školy chceme pro naše děti?

Zima 2010

V tomto čísle se věnujeme dětem, jejich právu na kvalitní vzdělání a život v rodině. Dozvíte se o problematice zvláštních škol, o systému inkluzivního vzdělávání a také o způsobu, jakým se Česká republika (ne)vyrovnává se závazkem spravedlivého přístupu ke vzdělání.

Download [PDF, 2.16 MB]

Policie a lidská práva – jak jsme na tom dnes?

Léto 2010

Tématem tohoto čísla je práce policie, jejíž mottem se stalo „Pomáhat a chránit“. Dočtete se, jakým problémům ve vlastních řadách policie čelí či jak po pěti letech soudů dopadla jedna z kauz policejního zásahu na CzechTeku 2005. Nechybí ani pohled z druhé strany: rozhovor s Radímem Daňkem z odboru služby pořádkové policie.

Download [PDF, 2.19 MB]

Nemoc české soudní moci

Zima 2009

Hlavním tématem oficiálně prvního vydání EXTRA Ligových novin je otázka nezávislosti a nestrannosti justice. V dalších článcích se věnujeme také vzdělávání znevýhodněných dětí a představujeme první školy s certifikátem férového přístupu k těmto dětem. V dalším textu hledáme odpověď na otázku, proč nemají postižení lidé volební právo, a na závěr přinášíme test znalostí z oblasti zdravotní péče.

Download [PDF, 1009.94 KB]