Videa

Jak férově odškodňovat pacienty? (1. část)

Česká republika nemá funkční systém odškodňování pacientů, kteří utrpěli nezaviněnými následky zdravotnického ošetření. Na konkrétním příkladu pozůstalých po zemřelé pacientce představujeme současnou situaci. Zároveň nabízíme řešení v právě vydaném systémovém doporučení č. 9. Inspirující zkušenosti z Rakouska představí vedoucí dolnorakouského Patientenanwalt Gerald Bachinger, českou realitu ukáže advokátka Marie Cilínková. … (další informace)

Procházet životem jako ostatní

ROZHOVOR: Miroslav Panský zná úroveň integrace zdravotně postižených do vzdělávání v naší zemi na vlastní kůži. Zažil normální školní docházku na základní školu a může ji srovnat se speciální střední školou. Dnes studuje pedagogiku a navzdory mozkové obrně chce být učitelem. Navzdory, nebo možná právě proto – Mirek chce totiž lidem ukázat, že handicapovaní mohou procházet životem stejně […]

Jak funguje férová škola v Lačnově

Reportáž z jedné z prvních škol oceněných Certifikátem Férová škola – Základní škola Lačnov. Podívejte se, jak také může fungovat základní škola, pokud se najde vůle v jejím vedení.

Jak férově odškodňovat pacienty (2. část)

Česká republika nemá funkční systém odškodňování pacientů, kteří utrpěli nezaviněnými následky zdravotnického ošetření. Na konkrétním příkladu pozůstalých po zemřelé pacientce představujeme současnou situaci. Zároveň nabízíme řešení v právě vydaném systémovém doporučení č. 9. Inspirující zkušenosti z Rakouska představí vedoucí dolnorakouského Patientenanwalt Gerald Bachinger, českou realitu ukáže advokátka Marie Cilínková.

Reportáž z konference „Working Seminar on Sharing Good Practices in Ethnical Data Collection“

Krátká reportáž z mezinárodní konference věnované možnostem sběru statistických dat etnického charakteru, která se konala 5. října 2010 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Konferenci a workshop organizovala Liga lidských práv pod záštitou Dekády romské inkluze 2005-2015 a za podpory Open Society Fund Praha a vlády České republiky.