Inkluzivní vzdělávání není sci-fi

Krátké informační video, které vysvětluje základní principy inkluzivního vzdělávání a jeho perspektivy v České republice. Připraveno Ligou lidských práv v rámci projektu Férová škola.