Reportáž z konference „Working Seminar on Sharing Good Practices in Ethnical Data Collection“

Krátká reportáž z mezinárodní konference věnované možnostem sběru statistických dat etnického charakteru, která se konala 5. října 2010 na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Konferenci a workshop organizovala Liga lidských práv pod záštitou Dekády romské inkluze 2005-2015 a za podpory Open Society Fund Praha a vlády České republiky.