novela zákona označené štítkem "novela zákona"

Připomínkovali jsme návrh novely zákona o soudních poplatcích

5. listopadu 2010

Liga připomínkovala návrh novely zákona o soudních poplatcích. Návrh novely celkově zvyšuje sazby soudních poplatků, významně omezuje institut individuálního osvobození od soudních poplatků, ruší věcné osvobození od soudních poplatků v řízení o osvojení a v řízení o náhradě škody způsobené při výkonu veřejné moci.