pedagog označené štítkem "pedagog"

„Férová škola“ pro pedagogy

31. ledna 2008

Projekt „Férová škola“ pokračuje v první polovině února dalšími semináři určenými zejména výchovným poradcům, metodikům prevence, učitelům výchovy k občanství, ale také dalším zájemcům z řad pedagogické veřejnosti.