trestný čin mladistvých označené štítkem "trestný čin mladistvých"

Prosazujeme změny zákonů v zájmu práva dětí

24. dubna 2008

V rámci projektu „Děti z ústavů!“ se v současnosti snažíme prosadit návrhy legislativních změn týkající se zejména úpravy předběžného opatření a připomínkujeme zcela nově chystanou úpravu rodinného práva v rámci občanského zákoníku.