zaměstnání označené štítkem "zaměstnání"

Slovensko ratifikovalo Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením i s Opčním protokolem

4. června 2010

Slovensko minulý týden ratifikovalo nejvýznamnější mezinárodní instrument chránící práva lidí s postižením. Stalo se tak osmdesátou sedmou zemí ve světě, které projevili svůj zájem být Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením vázány.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy považuje problémy opatrovnictví za prioritní oblast v boji s diskriminací lidí s postižením

19. února 2009

Parlamentní shromáždění Rady Evropy přijalo dne 26. ledna 2009 Usnesení 1642 (2008) o přístupu k právům pro lidi s postižením a jejich plném a aktivním zapojení do společnosti. Za prioritní oblast v boji s diskriminací osob s postižením Parlamentní shromáždění označilo zajištění práva na zachování a uplatňování způsobilosti k právním úkonům na rovnoprávném základě s ostatními.