domácí násilí označené štítkem "domácí násilí"

Všude dobře doma…..aneb Týden proti násilí na ženách

15. listopadu 2005

V pondělí 21. listopadu začíná týdenní soubor akcí „Všude dobře, doma… aneb Týden proti násilí na ženách“ (21. – 25. listopad), který společně připravila skupina brněnských neziskových organizací zabývajících se ženskými právy, násilím na ženách a zvláště problematikou domácího násilí – NESEHNUTÍ Brno, Liga lidských práv, o. s. Magdalenium a Amnesty International Brno. Program tvoří akce pro širokou veřejnost (filmové projekce a besedy, výstava dětských obrázků, debatní večer, pouliční informační stánek a divadlo), které mají přispět ke zvýšení informovanosti o problému násilí na ženách, možnostech obrany, a přispět tak ke snížení míry tolerance ve společnosti vůči různým projevům tohoto jevu.

Násilníkovi byl soudem zakázán vstup do bytu

11. prosince 2004

Přesto, že se zákon, který by měl umožnit vykázání násilného partnera ze společné domácnosti, teprve projednává v parlamentu, podařilo se již nyní dosáhnout soudního rozhodnutí, kterým byl násilník z bytu vykázán.

„Ženu ani květinou…aneb týden proti násilí na ženách“

26. listopadu 2004

Dnešní tiskovou konferencí k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách odstartoval program „Ženu ani květinou… aneb týden proti násilí na ženách“, který společně připravilo pět brněnských neziskových organizací zabývajících se ženskými právy, násilím na ženách a zvláště problematikou domácího násilí – NESEHNUTÍ Brno, Liga lidských práv – program Poradna pro ženy v tísni, o. s. Magdalenium, Gender centrum FSS MU a Amnesty International Brno.

Liga lidských práv pořádá benefiční koncert pro svůj program Poradna pro ženy v tísni

24. dubna 2004

Na podporu svého programu Poradna pro ženy v tísni uspořádá Liga lidských práv dobročinný koncert. Z jehož výtěžku bude hrazen provoz programu Poradna pro ženy v tísni.

Návštěva amerických odbornic na řešení problematiky domácího násilí v ČR

21. dubna 2004

Tento týden navštíví Českou republiku dvě americké odbornice na řešení problematiky domácího násilí – soudkyně Susan Block a státní zástupkyně Barbara Greenberg z Family Court of St. Louis v Missouri, které přijedou na pozvání Velvyslanectví USA v Praze. Liga lidských práv při této příležitosti uspořádala několik akcí.