násilí na ženách označené štítkem "násilí na ženách"

Soudy schválily porodnické násilí na rodičce

16. ledna 2017

První žalobu na porodnické násilí v Česku soudy zamítly a rodička musí nemocnici v Náchodě zaplatit 60 tisíc korun za soudní výlohy. Liga pro ni vyhlašuje sbírku a připravuje dovolání k Nejvyššímu soudu. Paní Anna neuspěla s žalobou proti Oblastní nemocnici Náchod kvůli násilnému postupu personálu při jejím porodu v roce 2007. Personál jí proti její výslovné vůli provedl nástřih hráze a další zásahy, které […]

Všude dobře doma…..aneb Týden proti násilí na ženách

15. listopadu 2005

V pondělí 21. listopadu začíná týdenní soubor akcí „Všude dobře, doma… aneb Týden proti násilí na ženách“ (21. – 25. listopad), který společně připravila skupina brněnských neziskových organizací zabývajících se ženskými právy, násilím na ženách a zvláště problematikou domácího násilí – NESEHNUTÍ Brno, Liga lidských práv, o. s. Magdalenium a Amnesty International Brno. Program tvoří akce pro širokou veřejnost (filmové projekce a besedy, výstava dětských obrázků, debatní večer, pouliční informační stánek a divadlo), které mají přispět ke zvýšení informovanosti o problému násilí na ženách, možnostech obrany, a přispět tak ke snížení míry tolerance ve společnosti vůči různým projevům tohoto jevu.

Liga lidských práv pořádá benefiční koncert pro svůj program Poradna pro ženy v tísni

24. dubna 2004

Na podporu svého programu Poradna pro ženy v tísni uspořádá Liga lidských práv dobročinný koncert. Z jehož výtěžku bude hrazen provoz programu Poradna pro ženy v tísni.

Mezinárodní den proti násilí na ženách

26. listopadu 2003

Dnešním dnem vrcholí mediální kampaň neziskových organizací proti domácímu násilí. Nesehnutí spolu s Poradnou pro ženy v tísni (LLP) a Magdaleniem připravili informační happening o domácím násilí.

Celostátní kampaň proti domácímu násilí

15. října 2003

Poradna pro ženy v tísni a dalších 10 neziskových organizací z celé ČR se připojilo k celostátní kampani proti domácímu násilí. 14. 10. 2003 proběhla v Brně tisková konference, kde jsme prezentovaly cíle kampaně.