občanský zákoník označené štítkem "občanský zákoník"

Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku omezí svobodu sdružování a zabrzdí rozvoj občanské společnosti

5. února 2009

Brno, Praha – 5. února 2009 – Liga lidských práv a ekologické organizace sdružené v asociaci Zelený kruh kritizují poslední úpravy návrhu nového občanského zákoníku. Ministerstvo spravedlnosti, které je předkladatelem návrhu, oproti očekávání nezaneslo do finální verze návrhu potřebné změny týkající se vzniku spolků. V novém návrhu občanského zákoníku tak zůstává starý, demokratickým zásadám odporující registrační princip, kdy o vzniku jakéhokoli spolku rozhoduje státní orgán. Naopak ministerstvo spravedlnosti nově „obohatilo“ návrh zákona o mnoho zbytečných povinností, které mohou mít za následek zánik malých zájmových sdružení. Státním úředníkům by tak zůstalo v rukou právo zabránit vzniku sdružení, aniž by vůbec zahájilo svou činnost.

Nebezpečí novely občanského zákoníku o nájmu

13. června 2006

Dne 31. 3. 2006 vstoupila v účinnost novela zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, provedená zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, která má pomoci majitelům (pronajímatelům) bytů hospodařit se svým majetkem. Místo zprůhlednění vztahů pronajímatel – nájemce však může dojít k velkým problémům: vedle chyby v textu znění byla novelizace přijata v tichosti a bez náležité osvěty.