odposlech označené štítkem "odposlech"

Kamery a odposlechy v ústavech pro děti jsou v rozporu s Ústavou ČR

9. září 2003

Liga lidských práv podporuje Veřejného ochránce práv a Nejvyšší státní zastupitelství v názoru, že sledování dětí umístěných v dětských domovech a výchovných ústavech je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a mezinárodními úmluvami o ochraně lidských práv.