omezení práv označené štítkem "omezení práv"

Prohlášení nevládních organizací k iniciativám sdružení hájících práva otců

18. června 2004

V souvislosti se žalobami pětice českých otců u Evropského soudu pro lidská práva vydávají nevládních organizace zabývající se pomocí obětem domácího násilí a dětem společné prohlášení k iniciativám občanských sdružení Spravedlnost dětem a Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů.

Zpráva Výboru pro zabránění mučení potvrzuje problém policejního násilí

16. března 2004

Výbor pro zabránění mučení (CPT) při Radě Evropy zveřejnil zprávu o návštěvě České republiky z dubna roku 2002. Výbor CPT navštívil 12 zařízení ministerstva vnitra v západních Čechách, v Praze a Ostravě, tři věznice, psychiatrickou léčebnu v Opavě a ústav sociální péče pro mládež v Ostravici.