práva pacientů označené štítkem "práva pacientů"

Den lidských práv, nucené sterilizace a práva pacientů

11. prosince 2004

Veřejná výzva k odpovědnosti státních orgánů a zaručení práv pacientů

V tomto roce, ke dni patnácté oslavy Dne lidských práv od pádu komunistické totality, se již okolo padesáti osob rozhodlo hledat spravedlnost a podat stížnost na skutečnost, že byly nuceně sterilizovány v českých nemocnicích. Sterilizace jednotlivců provedené bez jejich svobodného a plně informovaného souhlasu představují vážné porušení fyzické integrity a práv vyplývajících ze zákona i mezinárodních závazků České republiky v oblastí lidských práv.