sociální pracovník označené štítkem "sociální pracovník"

Zastavení projektu Národního úřadu: krok zpět pro rodiny v sociální nouzi

27. ledna 2008

Praha – 27. ledna 2008 – Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo o zastavení záměru zřídit Národní úřad pro zaměstnanost a sociální správu. Tento úřad měl sjednotit sociální problematiku, vyplácení sociálních dávek a činnost sociálních pracovnic na úřadě přímo řízeném MPSV.

Posilujeme spolupráci a odbornost ochránců dětských práv- semináře pro sociální pracovníky a pracovnice

28. dubna 2004

Centrum pro právní ochranu dětí- LLP připravilo za finanční podpory OSF semináře pro sociální pracovníky a pracovnice ze státních institucí i nevládních organizací, kteří vystupují jako opatrovníci dětí v soudních a jiných řízeních.