ústav označené štítkem "ústav"

Pozvánka na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Lidskoprávní diplomka 2011

1. prosince 2011

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže Ligy lidských práv o nejlepší lidskoprávní diplomku roku 2011. Akce se uskuteční v sobotu 3. prosince od 17:00 v kavárně Záhrada na Údolní 37 v Brně. Ocenění předá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, která nad soutěží převzala záštitu.

Úmluva o právech dítěte platí již 22 let. OSN však Českou republiku neustále kritizuje za velký počet dětí žijících v ústavech

18. listopadu 2011

Valné shromáždění OSN přijalo Úmluvu o právech dítěte 20. listopadu 1989. Tuto neděli tak listina slaví již 22. výročí své platnosti. Podle Úmluvy musí stát mimo jiné dohlížet na to, aby dítěti byla zajištěna lékařská pomoc, bezplatné základní vzdělání i ochrana před mučením nebo sexuálním vykořisťováním. Konvence také podporuje výchovu dětí v rodinném prostředí; ústavní péče by měla být až tím nejzazším možným řešením. Za to je však Česká republika neustále kritizována. Podle OSN totiž žije v ústavech příliš mnoho dětí.

Stát porušuje práva lidí se zdravotním postižením, organizace posílají zprávu do OSN

7. listopadu 2011

Přestože se Česká republika zavázala dodržovat práva lidí se zdravotním postižením v rozsahu, který vyplývá z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, skutečnost je jiná. Lidé s postižením například nemají rovnoprávný přístup ke vzdělání a na trh práce, nemají ani možnost plně se podílet na dění ve společnosti a v oblastech života, které se jich dotýkají.

Ombudsman rozhodl: Umístění člověka do ústavu musí schválit soud

19. října 2011

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský vydal minulý týden průlomovou zprávu z oblasti sociálních služeb: Osoby zbavené či omezené ve způsobilosti k právním úkonům již nemohou být umísťovány do ústavů pouze na základě souhlasu opatrovníka. Od teď je potřeba rozhodnutí soudu.

Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě ignoruje práva rodiček

17. října 2011

Evropský soud pro lidská práva již před rokem uznal právo žen svobodně si zvolit místo a okolnosti porodu. Podle názoru soudců má stát také povinnost zajistit jim pro uskutečnění této volby podmínky, tedy přístup k odpovídající péči porodní asistentky. České Ministerstvo zdravotnictví se přesto nadále snaží volbu žen různými prostředky omezovat. Také proto se dnes rozhodly maminky vyjádřit svůj nesouhlas s restrikcemi před ministerstvem. Pokud česká vláda svůj postoj k právům žen nezmění, Liga lidských práv doporučuje řešit situaci před soudy.