zásah do osobnostních práv označené štítkem "zásah do osobnostních práv"

Oběti rasového násilí přiznána náhrada nemajetkové újmy v penězích

20. května 2005

V pátek 20. května Městský soud v Praze rozhodl ve věci žaloby na ochranu osobnosti, podanou M.P. proti čtyřem mladíkům, kteří žalobce v říjnu 2002 brutálně napadli, pro jeho příslušnost k romskému etniku. V žalobě M.P. namítal, že slovní a fyzický útok žalovaných podstatným způsobem zasáhl do jeho práva na ochranu osobnosti a domáhal se jednak, aby se mu žalovaní písemně omluvili a jednak požadoval náhradu nemajetkové újmy v penězích. Soud v plném rozsahu žalobě vyhověl. Žalovaní jsou tak povinni se žalobci omluvit a každý ve splátkách splatit náhradu nemajetkové újmy ve výši 25.000 Kč.