zdravotnická dokumentace označené štítkem "zdravotnická dokumentace"

Za vydání zdravotnické dokumentace pacient nemusí platit předem

29. května 2008

Brno, Budapešť – 29. května 2008 – Krajský soud v Brně potvrdil právo pacienta na vydání zdravotnické dokumentace, aniž by pacient musel předem hradit náklady na pořízení kopie.

Senátoři: Pacient má právo na přístup do své zdravotnické dokumentace

19. dubna 2007

Horní komora Parlamentu ČR dnes schválila novelu zákona o péči o zdraví lidu, která poprvé v české historii výslovně stanoví právo všech pacientů obdržet kopii své zdravotnické dokumentace. Změna zákona přináší i jasnější formulaci principu informovaného souhlasu s lékařským zákrokem a zajišťuje přístup pozůstalých do zdravotnické dokumentace zemřelého pacienta. Novelu ještě musí schválit prezident.

Odvolací soud potvrdil právo na přístup do zdravotnické dokumentace

10. ledna 2007

Nevládní organizace Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) a Liga lidských práv přivítaly čerstvě vydané rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, které potvrzuje, že pacienti mají právo na přístup do zdravotnické dokumentace.

Odvolací soud potvrdil právo na přístup do zdravotnické dokumentace

20. prosince 2006

Nevládní organizace Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) a Liga lidských práv přivítaly čerstvě vydané rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, které potvrzuje, že pacienti mají právo na přístup do zdravotnické dokumentace.