opční protokol označené štítkem "opční protokol"

Účinnější ochrana sociálních práv: Hozená rukavice členským státům OSN

15. června 2008

Jedním ze tří pilířů Organizace spojených národů je ochrana lidských práv. Všeobecná deklarace lidských práv, která představuje první ucelený katalog lidských práv na mezinárodní úrovni, byla přijata v roce 1948. Deklarace prohlásila ochranu lidských práv za společný cíl pro všechny národy světa. Občanská a politická práva v ní stojí vedle hospodářských, sociálních a kulturních práv bez nějakého oddělování a rozlišování. Následující období však již tak příznivé k sociálním právům, která chrání takové základní zájmy člověka jako bydlení, zdraví, práce nebo svoboda od hladu, nebylo.