sterilizace označené štítkem "sterilizace"

Liga lidských práv chce v českém soudnictví subsidiární žaloby

16. května 2008

Liga lidských práv ve čtvrtek večer zveřejnila analýzu o rolích státního zástupce a obžalovaného v soudní řízení, na jejímž základě navrhuje úpravu trestního řádu tak, aby lidé mohli k soudu podstoupit případ i bez státních zástupců.

Liga lidských práv chce, aby vláda řešila nechtěné sterilizace

22. dubna 2008

Liga lidských práv požaduje, aby se vláda co nejdříve zabývala nedobrovolnou sterilizací, kterou podstoupily desítky romských žen především na severu Moravy a Čech. Liga kritizuje hlavně skutečnost, že ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková dosud nepředložila vládě podnět k projednávání této problematiky.

Sterilizované ženy se setkají v Ostravě

4. dubna 2008

Liga lidských práv by v této souvislosti ráda upozornila na průtahy při přijetí podnětů k řešení nezákonných sterilizací vládou ČR. Rada vlády ČR pro lidská práva schválila na svém zasedání 13. prosince 2007 podnět Výboru pro lidská práva a biomedicínu ke sterilizacím prováděným v rozporu s právem. Rada vlády ČR pro lidská práva na základě tohoto podnětu doporučila vládě, aby uznala fakt, že v minulosti k protiprávnímu provádění sterilizací docházelo, vyslovila nad touto skutečností politování a zavázala se podniknout kroky, které by do budoucna podobnému jednání zamezily. Vláda by také měla ustanovit pracovní komisi k prošetření provádění sterilizací od 1. července 1966.

České a slovenské ženy v Ostravě diskutovaly o nechtěných sterilizacích

4. dubna 2008

Neziskové organizace v Ostravě dnes kritizovaly vládu za to, že se ještě nezabývala nechtěnými sterilizacemi. Už podruhé se v krajské metropoli sešly české a slovenské ženy, které byly před rokem 90 zbaveny šance na další mateřství. Liga lidských práv upozornila, že vláda zatím k problému nezaujala žádné stanovisko, přestože ji k tomu vyzval ombudsman i řada evropských organizací.

Soudní vítězství na zpravodajských serverech

15. října 2007

Soud poprvé přiznal ženě pěněžité odškodnění za nechtěnou sterilizaci. O našem vítezství ihned referovali české zpravodajské servery.