trestní odpovědnost označené štítkem "trestní odpovědnost"

Snížení hranice trestní odpovědnosti

4. ledna 2008

Výbor OSN pro práva dítěte ve svých Závěrečných doporučeních z ledna 2003 naléhal na Českou republiku, aby byla zachována současná věková hranice trestní odpovědnosti stanovená na patnáct let.