Výbor pro práva dítěte vyslechl připomínky nevládních organizací

15. listopadu 2002

Zástupci nevládní organizace Ligy lidských práv odpovídali v Ženevě na otázky členů Výboru pro práva dítěte OSN týkající se dodržování práv dětí v České republice. Závěrečná doporučení vládě ČR vydá Výbor na konci ledna 2003.

Dne 8.10.2002 se v Ženevě na základě II. periodické zprávy vlády ČR zabýval Výbor pro práva dítěte otázkou dodržování Úmluvy o právech dítěte v České republice. K této příležitosti vypracovaly některé nevládní organizace „stínovou“ zprávu.

Zástupce Ligy lidských práv měl tu čest na pozvání Výboru prezentovat nevládní zprávu Ligy přímo členům Výboru a odpovídat na jejich otázky. Členové Výboru se zajímali hlavně o romské děti, o problémy ústavní výchovy, sexuálně zneužívané děti, zdravotně postižené, nedostatečný systém pomoci týraným a zanedbávaným dětem, nedostatečnou podporou rodiny a také základní otázkou- chybějícím článkem pro koordinaci, monitoring a kontrolu dodržování práv dětí v České republice.

Slyšení zástupců vlády by se mělo uskutečnit v Palais Wilson v Ženevě dne 24.1.2003. Závěrečnou zprávu včetně doporučení ohledně dodržování práv dětí v ČR vydá Výbor pro práva dítěte přibližně 31.1.2003.

bližší informace:
Mgr. Radka Jelínková, Liga lidských práv
tel: 604/310187
Tel/fax: 381/254866
r.jelinkova@llp.cz
Kostnická 1324, 390 01 Tábor