Státní zástupkyně dala za pravdu Lize lidských práv

20. listopadu 2004

Dne 10.listopadu 2004 státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 zrušila usnesení Policie ČR, kterým bylo odloženo trestní oznámení na příslušníky Městské policie Praha, kteří měli dne 9.4.2004 napadnout a zbít dva cizince (viz tisková zpráva Ligy lidských práv ze dne 26.4.2004) s odůvodněním, že v dané věci nejde o trestný čin. Zároveň vyjádřila názor, že dosud shromážděné důkazy naopak nasvědčují tomu, že třemi strážníky Městské policie byl spáchán trestný čin a jsou tak splněny podmínky pro to, aby bylo zahájeno jejich trestní stíhání.

Liga lidských práv zastupující oba poškozené proti usnesení policejního orgánu podala stížnost, kde namítala, že policejní orgán důkazy hodnotil jednostranně a nebral vůbec ohled na skutečnosti které mluví ve prospěch poškozených. Zejména, že se policejní orgán nevypořádal s předloženými lékařskými zprávami, které potvrdily zranění poškozených, které přesně odpovídají povaze útoku, jak ho poškození popsali. I když od podání stížnosti do usnesení policejního orgánu uplynulo více než tři měsíce, přesto nakonec státní zástupkyně přisvědčila argumentům Ligy lidských práv vyjádřeným ve stížnosti. V odůvodnění stížnosti se státní zástupkyně v podstatě ztotožnila s námitkami Ligy lidských práv a vyslovila, že: „Po zhodnocení výpovědí, jakož i dalších listinných důkazů, lze přisvědčit stěžovateli, že policejní komisař tyto důkazy hodnotil jednostranně… Nelze přehlédnout ani lékařské zprávy, ze kterých jasně vyplývá, že ke zranění obou poškozených skutečně došlo a zranění, která jsou v těchto lékařských zprávách popisována, korespondují s výpověďmi poškozených.“ Na závěr odůvodnění státní zástupkyně uvádí, že: „lze přisvědčit stěžovateli, že dosud shromážděné důkazy nasvědčují tomu, že byl spáchán trestný čin [třemi příslušníky Městské policie] tím, že zcela bezdůvodně a neoprávněně při výkonu své služby napadli další osoby, tedy … jsou důvodně podezřelí ze spáchání trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a) tr. zákona a jsou splněny podmínky pro to, aby bylo ve smyslu § 160 odst. 1 tr. řádu zahájeno jejich trestní stíhání.“

Bližší informace:
Jan Kratochvíl, Liga lidských práv