Ministr školství podporuje inkluzivní vzdělávání

22. května 2008

Rozhovor s ministrem školství Ondřejem Liškou na téma integrace, zajišťování rovných příležitostí a zlepšování podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním či postižením čtěte na stránkách Férové školy.