Ocenění pro školy v Kanicích a v Břeclavi

7. října 2009

Článek byl zveřejněn dne 7. 10. 2009 v deníku Brněnský deník.
Mezi první čtveřicí základních škol oceněných Ligou lidských práv jsou dvě jihomoravské. Základní škola Kanice na Brněnsku a Základní škola Břeclav-Na Valtické včera v Praze získaly certifikáty za vynikající péči o žáky se speciálními potřebami.
O jejich udělení rozhodovala v průběhu roku tříčlenná komise, složená z odborníků v oblasti práva a rovných příležitostí ve vzdělávání. „Kanická škola je velice zdatná ve vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Břeclavská zas vyniká snahou zapojit do svých aktivit nejen rodiče vzdělávaných dětí, ale i širší břeclavskou veřejnost,“ vysvětlila udělení ceny koordinátorka projektu Lucie Obrovská.