LLP: Zdravotníci začnou konečně více respektovat soukromí pacientů

3. ledna 2012

Pacienty čeká v novém roce podle Ligy lidských práv nejen diskutované zvýšení regulačních poplatků, nýbrž i větší respektování jejich soukromého a rodinného života. Změnu v přístupu zdravotníků přinesou nové zákony, které v dubnu vejdou v platnost.

Od dubna letošního roku se pacienti a rodiče mohou těšit na větší respektování jejich soukromého a rodinného života. Zdravotníci již totiž nebudou moci nadále omezovat nepřetržitý kontakt rodičů a dětí, ani vyžadovat peníze za doprovod rodičky u porodu.

Informuje o tom Liga lidských práv s tím, že nové zákony navzdory těmto pozitivním momentům obsahují i řadu nejednoznačných ustanovení, která mohou být podle expertů zneužita v neprospěch pacientů.

„Dosud byli rodiče v nemocnicích nezřídka považováni za pouhou návštěvu svých dětí a nemocniční personál jim pod různými záminkami bránil být s nimi neomezeně. Stejně tak porodnice zneužívaly svého postavení a účtovaly si tisícikorunové poplatky za přítomnost partnera nebo jiného doprovodu rodící ženy u porodu,“ vysvětlila právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota.

Podle ní navíc bylo až doposud sporné, zda je takový postup nemocnic oprávněný a v zájmu pacientů. Schválená novela zákona zařazuje nicméně kontakt s blízkými mezi práva pacientů, která jsou poskytována bezplatně. „Pacienti se jich spolu se svými rodinami mohou přímo domáhat,“ dodala Candigliota.

Nové zákony současně podle Ligy lidských práv umožňují požadovat léčbu v co nejméně omezujícím prostředí.

„To se týká zejména dlouhodobě léčených nebo psychiatrických pacientů, kteří jsou dnes nuceni zůstávat nepřiměřeně dlouhou dobu v nemocničním prostředí, i když jejich péči je možné zajistit jinými službami poskytovanými u nich doma,“ uvedla právnička Zuzana Durajová z Ligy lidských práv. Nový zákon by tak podle ní měl předcházet zbytečným zásahům do osobní svobody pacientů.

„Konečně jde o ucelenou právní úpravu , která nahrazuje nesčetněkrát novelizovaný zákon o péči o zdraví lidu z roku 1966. Na druhou stranu má ale i svá negativa. Obsahuje nejednoznačná ustanovení, která mohou být zneužita v neprospěch pacientů,“ dodala pak Candigliota.

Největší problémy v praxi přitom Candigliota očekává u částí, které se týkají souhlasu dětí s péčí nebo předem vyjádřeného přání pacienta, které tak zřejmě brzy čeká novelizace.

Článek byl publikován dne 3. 1. 2012 na www.denikreferendum.cz a naleznete jej zde.

Autorem článku je Vratislav Dostál, deník Referendum.