Oběť znásilnění lékařem se domohla u soudu důstojného odškodnění

9. února 2012

Mladá žena z Mostu, kterou před třemi lety sexuálně obtěžoval její gynekolog, se u Krajského soudu v Ústí nad Labem domohla odškodnění 100 tisíc korun. I když byl lékař již dříve za znásilnění pravomocně odsouzen, musela se pacientka domáhat odškodnění zvláštní žalobou na ochranu osobnosti. Případ podle Ligy prokazuje pozitivní tendenci zvyšování odškodnění tak, aby jeho výše byla jednak důstojná a také aby od páchání protiprávní činnosti odrazovala. Do budoucna by se měly oběti trestných činů dočkat důkladnější ochrany jejich práv, i díky připravovanému zákonu o obětech trestných činů.

 

Případ pacientky z Mostu dopadl nakonec dobře, přestože na začátku se věc jevila takzvaně jako „tvrzení proti tvrzení“. Lékař totiž od počátku jakékoliv sexuální obtěžování popíral. Orgány činné v trestním řízení však zajistily řadu nepřímých důkazů proti lékaři a na základě nich se skutek podařilo prokázat.

„Tento případ tak povzbuzuje oběti podobných činů, aby se nebály a protiprávní jednání ihned oznámily na policii, i když nemají žádné důkazy v ruce,“ říká právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota, která ženu zastupovala v trestním řízení. Jako důkaz totiž může posloužit například znalecký posudek na věrohodnost oběti nebo okamžitý výslech podezřelého, který v takových případech často uvádí nepravdy, jež následně vyjdou najevo.

Krajský soud v Ústí nad Labem ve svém rozsudku posoudil jednání lékaře jako závažný zásah do osobnostních práv mladé ženy: „V daném případě se jedná o trestný čin znásilnění, přičemž každý trestný čin v této oblasti představuje sám o sobě velice výrazný zásah do osobnostních práv. V tomto případě bylo dotčeno právo žalobkyně na zdraví, na soukromí, osobní čest a lidskou důstojnost.“

Dvojí projednávání těchto citlivých věcí, tedy napřed před trestními a poté civilními soudy, bylo dříve běžné a zbytečně tak docházelo i k dvojí traumatizaci oběti. Od července 2011 však mohou i soudy v trestním řízení přiznávat odškodnění obětem za zásah do osobnostních práv.

Práva obětí trestných činů by se však měla posílit ještě více. Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona o obětech trestných činů. Ten bude více chránit soukromí oběti, bude moci například požádat o zabránění kontaktu s podezřelým, při výslechu bude mít právo na doprovod důvěrníka a na její přání budou pachateli znepřístupněny informace o jejím bydlišti. Policie bude také zvlášť zranitelné oběti, jako jsou děti, oběti znásilnění či hendikepovaní, informovat o tom, kdo jim poskytne bezplatnou psychologickou či právní pomoc. Návrh zákona právě projednává vláda.

Bližší informace poskytne:

Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel.: 777 893 871, email: zcandigliota@llp.cz

Rozsudek civilního soudu, který ženě přiznal odškodění, si můžete přečíst zde.

Předchozí tisková zpráva Ligy k odsouzení lékaře i s trestním rozsudkem je zde.