Co přinese zdravotnická reforma – přehledně na webu Férové nemocnice

29. března 2012
V neděli 1. dubna 2012 vstoupí v účinnost zdravotnická reforma, která podstatným způsobem mění některé oblasti práv pacientů. Liga lidských práv při této příležitosti provedla kompletní aktualizaci obsahu internetových stránek projektu Férová nemocnice. Návštěvníci stránek zde najdou přehledný seznam hlavních změn ve zdravotnických zákonech a ucelené informace o právech pacientů. Liga také vydala desatero významných novinek v právech pacientů.

„Konečně jde o ucelenou právní úpravu, která nahrazuje nesčetněkrát novelizovaný zákon o péči o zdraví lidu z roku 1966. Na druhou stranu má ale i svá negativa. Obsahuje nejednoznačná ustanovení, která mohou být zneužita v neprospěch pacientů,“ říká ke zdravotní reformě Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv, která se na tvorbě a připomínkování zákonů podílela.

Zdravotnická reforma v praxi přinese pacientům a rodičům větší respektování jejich soukromého a rodinného života. Zdravotníci již například nebudou moci omezovat nepřetržitý kontakt rodičů a dětí, ani vyžadovat peníze za doprovod rodičky u porodu. Nově jsou upraveny podmínky pro platné sepsání tzv. dříve vyslovených přání, i když jsou příliš svazující. Nová úprava také značně omezuje možnost nezletilého samostatně vyslovit souhlas s léčbou, je nejednoznačná a vyžaduje po lékařích nadměrné „papírování“, což se setkalo s odporem lékařské i právnické veřejnosti i voláním po okamžité novelizaci.

Aktuální informace a přehled hlavních změn budou na stránkách www.ferovanemocnice.cz dostupné od neděle 1. dubna. Cílem projektu Férová nemocnice je poskytovat srozumitelné a ucelené informace o právech pacientů a medicínském právu. Naši dobrovolníci na nich každoročně zodpoví více než čtyři stovky dotazů. V minulém roce jsme zaregistrovali 118.000 individuálních návštěv webu.

Bližší informace poskytne:
Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv, tel. 777 893 871

Bližší komentář k nejpodstatnějším změnám v právech pacientů jsme zpracovali do desatera.