Ochrana práv osob s postižením u sociálních služeb nefunguje

12. srpna 2014

Liga lidských práv zjistila, že nová ochrana práv klientů umístěných do zařízení sociálních služeb, nebo v nich již pobývající bez jejich souhlasu zatím moc nefunguje. Důvodem může být jak nejasnost právní úpravy, tak i nízká informovanost poskytovatelů sociálních služeb i opatrovníků o novém právním nástroji – soudním přezkumu situace klienta. Proto jsme připravili nový seminář o této problematice Stříbrná klec a zlatá svoboda aneb jak vyvažovat ochranu klienta a jeho osobní svobodu. Jeho školiteli jsou právníci nejen z Ligy lidských práv, kteří se dlouhodobě problému práv osob se zdravotním postižením, i speciálně držení osob v těchto institucí zabývají.

Cílem semináře bude informovat účastníky o tom, jak vlastně soudní řízení o držení osoby v sociálních službách probíhá, vysvětlit, co vše se považuje za omezení osobní svobody a kdy se mají tyto případy hlásit na soud. Budou poskytnuty rady o tom, jak postupovat, když soudní řízení skutečně začne a mnoho dalších. Naši lektoři provedou účastníky krok za krokem všemi úskalími daného řízení, včetně ukázky na příkladech z praxe.

Další informace o našem semináři zde.

Případně na mailu: brittichova@llp.cz, či tel.: 734 158 281