V naplňování Úmluvy o právech osob s postižením by si Česká Republika mohla vést lépe

12. září 2014

Liga lidských práv ve spolupráci českou Národní radou osob se zdravotním postižením a mezinárodní lidskoprávní organizací Mental Disability Advocacy Center podala stínovou zprávu k Výboru OSN pro práva osob s postižením, která poukazuje na konkrétní oblasti, ve kterých je v České Republice naplňování Úmluvy problémem. Upozornili jsme například na nadměrné umisťování dětí s postižením do ústavů a nepřístupnost veřejné dopravy a dalších služeb určených veřejnosti, včetně úřadů, pro osoby s postižením. Pacienti v ústavech stále nejsou dostatečně chráněni před ponižujícím a nelidským zacházením a velkým problémem je i nadále časté zbavování způsobilosti především ve výkonu rodičovských a dalších rodinných práv. Stát v rozporu s Úmluvou neumožňuje lidem s postižením plné zapojení do společnosti, kterému je zabraňováno již od nejnižšího věku diskriminací v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, a pokračuje vyloučením z pracovního trhu.

Česká Republika je Úmluvou o právech osob s postižením vázána od roku 2009 a Výbor vydá vůbec první zprávu o naplňování této úmluvy u nás. Liga lidských práv pevně věří, že vláda si doporučení Výboru vezme za své a oblasti bude věnovat větší pozornost než doposud.

Celou stínovou zprávu si můžete přečíst v příloze této zprávy.

Download [PDF, 147.23 KB]