Děti se znevýhodněním mají právo chodit do běžné školy

Březen 2012

Začátkem června 2011 oslovili Ligu lidských práv rodiče čtrnáctileté dívky a dvanáctiletého chlapce. Obě děti navštěvovaly speciální základní školu, rodiče s tím však nesouhlasili a chtěli je zařadit zpět do běžné třídy. Zatímco u dívky se to podařilo, chlapec během zdlouhavého procesu přišel o sebedůvěru a raději zůstal ve speciální škole.

Obě děti byly přeřazeny do speciální školy s diagnózou lehkého mentálního postižení. Rodiče s jejich přestupem souhlasili, postupně jim však začalo vadit, že obsah poskytnutého vzdělávání ve speciální škole zřejmě neodpovídá možnostem dětí. Ty se podle jejich názoru mohly vzdělávat v běžné základní škole.

Rodiče se proto rozhodli iniciovat nové vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, která zjistila u chlapce lehké mentální postižení a u dívky dívka pouhé zdravotní znevýhodnění. Obě děti jsou zároveň sociálně znevýhodněné. Rodiče následně podali žádost o zařazení obou dětí do běžné základní školy ve spádové oblasti. Na školu byla přijatá pouze dívka.

Dlouhý proces vzal chlapci sebedůvěru i motivaci

Chlapci poradenské zařízení nedoporučilo navštěvovat běžnou třídu. Ředitelka školy i přes doporučení odborníků a seznámení se s dobrými příklady z praxe rozhodla chlapce nepřijmout. Rodiče však podali proti tomuto rozhodnutí odvolání a soud jim vyhověl.

Následně tak ředitelka chlapce na školu přece jen přijala, bohužel prodleva tohoto rozhodnutí vzala jemu i jeho rodině motivaci ke změně školy. Chlapec již nevěřil ve svůj úspěch v běžné základní škole a také získal pocit, že v této škole nebude vítán. Po pečlivém zvážení a také komunikaci s původní školou byl tento případ uzavřen setrváním chlapce v původní škole.

Inkluzivní vzdělávání a práva dětí

Zařazením obou dětí zpět na běžnou základní školu se však podařilo dokázat, že inkluzivní vzdělávání je v současné době nejen teoretickým konceptem vzdělávání, ale také legislativně vynutitelným právem každého dítěte. Děti se zdravotním znevýhodněním i sociálně znevýhodněné děti mají právo vzdělávat se na běžné škole. Mají také právo na přiměřená vyrovnávací a podpůrná opatření, mezi které patří například individuální vzdělávací plán či asistent pedagoga.

Podniknuté kroky:

červen 2011 > Proběhlo jednání se základní školou o integraci dětí a iniciování nového vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

srpen 2011 > Pedagogicko-psychologická poradna poskytla výsledky nového vyšetření.

září 2011 > Byla podána žádost o zařazení obou dětí do spádové základní školy.

září 2011 > Dívku přijali k běžné školní docházce. Ta samá škola odmítla přijetí jejího bratra.

prosinec 2011 > Bylo podáno odvolání proti rozhodnutí ředitelky základní školy o nepřijetí chlapce.

únor 2012 > Kraj rozhodnutí ředitelky základní školy zrušil, protože bylo v rozporu s právními předpisy.

březen 2012 > Podle nového rozhodnutí ředitelky chlapce přijali ke školní docházce. On však ztratil motivaci a do školy nepřestoupil.

Tiskové zprávy:

listopad 2012 > Liga ocenila další „férové školy“, už je jich 23

září 2013 > Mapujeme školy, které dávají šanci všem dětem

 

Případ je uzavřen. Dívku se podařilo přeřadit na běžnou základní školu. Chlapec se nakonec kvůli dlouhým průtahům rozhodl zůstat na speciální škole.