Matka osmi dětí potřebovala pomoc, místo toho jí úřady děti odebraly

Leden 2007

Právníci Ligy se ujali případu ženy, které po smrti manžela úřady odebraly děti a uložily jí trest veřejně prospěšných prací. Po vyhraném soudním sporu se děti směly vrátit domů k matce.

Paní P. je matkou osmi dětí. V roce 2004 zemřel při autonehodě její manžel a otec dětí, který do té doby zajišťoval většinu věcí pro pokojný chod rodiny, hospodařil s penězi, platil účty a podobně. Paní P. se tak po jeho smrti dostala do velmi obtížné situace. Musela se sama postarat o osm tehdy ještě nezletilých dětí a o fungování rodiny ve vztahu k úřadům a institucím.

Ženě se to však nepodařilo. Neschopnost zvládnout tuto situaci ji i rodinu přivedlo na pokraj existenční krize. Jedním z důvodů byl i vzrůstající dluh na nájemném v městském bytě, v němž rodina žila. Když její dluh dosáhl určité výše, úředníci se rozhodli podat na paní P. žalobu o vystěhování. Soud jim vyhověl a rodina se proto musela vystěhovat do městské ubytovny pro neplatiče.

Matka se o děti nestarala, děti musely do ústavu

Tam obývala početná rodina jen jednu místnost s příslušenstvím. Nájemné této ubytovny však převyšovalo původní nájem v městském bytě. Pro výchovu a život dětí byl malý prostor pokoje také nedostačující, a proto podal orgán sociálně-právní ochrany dětí soudu již po několika týdnech po přestěhování rodiny návrh na předběžné opatření. Protože žena zanedbávala povinnost školní docházky dětí, uložil jí soud trest veřejně prospěšných prací.

Aby toho nebylo málo, rozhodl se soud paní P. několik dětí odebrat a umístit je do dětského domova. Důvod byl jasný: Podmínky, v nichž rodina žila, byly nevyhovující, žena se o děti dostatečně nestarala a děti nechodily do školy. Hrozba odebrání se tak vznášela i nad zbylými dětmi.

Díky pomoci získala matka svoje děti zpět

Paní P. se proto obrátila s prosbou o pomoc na pracovníky Ligy lidských práv. Naše činnost se nakonec setkala s úspěchy.

Nejprve jsme se snažili změnit zejména přístup státních orgánů k rodině. Úředníci totiž dali přednost trestu v podobě odebrání dětí do ústavní výchovy před účinnou pomocí rodině v nouzi. Podpořili jsme i samotnou matku dětí, aby byla schopna zlepšit své schopnosti v péči o rodinu a bojovat za navrácení odebraných dětí zpět do své péče. Ustanovený náhradní příjemce sociálních dávek a sirotčích důchodů začal splácet vzniklé dluhy. Paní P. začala také svědomitě posílat děti do školy. Po deseti černých měsících se zdálo, že se vše obrací k lepšímu.

Toto vzal na vědomí i soud, který díky tomu zrušil předběžné opatření a vrátil děti zpět do péče matky. Nad výchovou dětí pro jistotu stanovil dohled, který měl sloužit nejen jako dozor nad rodinou, ale také jako pomocník matky při výchově dětí.

Podniknuté kroky:

  • Březen 2006 – vydáno předběžné opatření, kterým byli tři z osmi dětí umístěny do dětského domova
  • Květen 2006 – Liga se ujala právního zastoupení rodiny P.
  • Leden 2007 – nabyl právní moci rozsudek, kterým děti byly navráceny do péče matky.

Případ je uzavřen. Životní situace rodiny se zlepšila a matka získala své děti zpět.