Odškodnění protiprávně sterilizovaných žen

Systémové doporučení Ligy lidských práv č. 5 z roku 2007.

Liga se dlouhodobě zabývá problematikou protiprávních sterilizací především romských žen. Zasazujeme se také o to, aby stát uznal svou odpovědnost za tuto nepřípustnou praxi z let minulých a postižené ženy odškodnil.

Download [PDF, 205.07 KB]