lidská práva označené štítkem "lidská práva"

Podpořili jsme otevřený dopis proti odvolání ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka

27. dubna 2015

Liga se rozhodla podpořit otevřený dopis proti netransparentnímu procesu odvolání ředitele Agentury pro sociální začleňování ministrem pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřím Dienstbierem. Podle nás může vést toto neuvážené rozhodnutí k destabilizaci Agentury a narušit pokračování práce ve vyloučených lokalitách i mimo ně. Liga především sledovala aktivity Agentury pod vedením Martina Šimáčka v oblasti podpory inkluzivního vzdělávání, tedy v oblasti, […]

Liga má nové stanovy a rozšířila řady svých členů

2. prosince 2014

Liga lidských práv má od 1. prosince 2014 nové stanovy. Největší změnou je vznik poradně-kontrolního orgánu – rady, který je z velké míry nezávislý na valné hromadě členů spolku a jehož cílem je kontrola a podpora vedení organizace. Ke stejnému dni rozšířila Liga i řady členů spolu. Aktuání přehled o členech spolku, vedení Ligy i rady a nových stanovách najdete zde.

Lobovali jsme u OSN v Ženevě za práva dětí

20. května 2014

Tři naši právníci se vydali 9. května do Ženevy na zasedání výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva OSN, aby přesvědčili mezinárodní experty o důležitosti apelu na českou vládu v oblasti dodržování lidských práv. Už před časem vydala Liga stínovou zprávu o stavu lidských práv v České republice, kterou jsme předložili právě OSN. V tomto dokumentu jsme kritizovali především umisťování znevýhodněných dětí do speciálních škol, porušování […]

Následujeme principy svobody v práci

31. prosince 2013

Do roku 2014 startujeme s novou organizační strukturou, která podle nás lépe odráží naši vizi svobodné, spravedlivé a angažované společnosti. Rozhodnutí dlouholetého předsedy Ligy Davida Zahumenského odejít z čela organizace byl pro nás impulz k novému nastavení prostředí pro naši práci. Po celoročních debatách jsme se společně rozhodli šířeji uplatňovat „svobody v práci“ a dosavadní více hierarchizovanou strukturu vedení představovanou předsedou a oblastními řediteli […]

Fotostřípky z konference o zaměstnávání postižených

8. října 2013

V úterý 1. října 2013 jsme v pražském Centru národnostních menšin pořádali mezinárodní konferenci o zaměstnávání lidí s postižením. Pozvali jsme odborníky z Finska, Nizozemska a Anglie, aby nám ukázali, jak se s touto problematikou potýkají u nich. Mezi více než 130 tuzemskými hosty byly poskytvatelé sociálních služeb, představitelé státní správy a krajských úřadů, pracovníci úřadů práce a firmy nabízející práci. Akci zaštítila zmocněnkyně pro […]