ochrana lidských práv označené štítkem "ochrana lidských práv"

Příspěvek EU k ochraně lidských práv ve Střední Asii

21. července 2009

Na počátku prázdnin se předseda Ligy a zástupce Mezinárodní federace lidských práv (FIDH) Jiří Kopal účastnil v Kazachstánu a Tádžikistánu seminářů určených zástupcům nevládních organizací i státních orgánů. Evropská komise zorganizovala oba semináře s cílem posílit v těchto zemích výměnu zkušeností z oblasti ochrany lidských práv.

Listopad ve znamení mezinárodních aktivit na podporu ochrany lidských práv

20. listopadu 2008

V uplynulých čtrnácti dnech se Liga spolu s Mezinárodní federací lidských práv (FIDH) účastnila v Maďarsku, Gruzii a na Slovensku mezinárodních akcí, které by měly posílit ochranu lidských práv na regionální úrovni.

Pozvánka ke druhému kulatému stolu

29. ledna 2008

Liga a PILA si Vás dovolují pozvat ke kulatému stolu na téma Posílení ochrany lidských práv obětí trestných činů.