pacient označené štítkem "pacient"

Pozvánka na Světový týden respektu k porodu

14. května 2009

V týdnu 18. – 24. května pořádá Hnutí za aktivní mateřství již počtvrté informativní festival o těhotenství, porodu a rodičovství a umění porodit ke Světovému týdnu respektu k porodu.

Dosáhnout odškodnění je pro pacienty v Rakousku snažší

6. února 2009

Minulý týden se na ministerstvu zdravotnictví uskutečnil kulatý stůl na téma mimosoudního odškodňování pacientů. Tuto akci pořádala Liga lidských práv s cílem otevřít odbornou diskusi, která by vedla k lepší vymahatelnosti práv pacientů a zajištění spravedlivého odškodnění za zásahy do jejich důstojnosti, těla a zdraví. U kulatého stolu se sešlo téměř čtyřicet odborníků z řad advokátů, zástupců akademické obce, státní správy a nemocnic.

Mimosoudní odškodňování pacientů v Rakousku a ČR

12. ledna 2009

Liga lidských práv zve zástupce veřejné správy, nevládních organizací a odborné veřejnosti ke kulatému stolu na téma mimosoudního odškodňování pacientů u nás a v sousedním Rakousku. Diskuse se bude konat ve čtvrtek 29. 1. 2009 od 10:00 do 14:00 v prostorách Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2.

Konference o právech pacientů v EU

12. prosince 2008

Právnička Ligy se ve dnech 28. – 29. 11. 2008 zúčastnila v litevském Vilniusu konference, kterou pořádalo Evropské pacientské fórum (European Patients΄ Forum – EPF). Jedná se o zastřešující nevládní organizaci, jejímž hlavním cílem je prosazovat práva pacientů a jejich potřeby na úrovni EU a zaštítit činnost národních pacientských organizací.

Liga školí studenty, jak radit pacientům

16. října 2008

Ve středu 15. října 2008 proběhlo na Právnické fakultě UP v Olomouci úvodní školení o právech pacientů. Tříhodinového vzdělávacího bloku se zúčastnilo 14 studentek a studentů právní kliniky. Vedle nácviku rozhovoru s klientem se studenti praktickou formou seznámili s právní úpravou přístupu do zdravotnické dokumentace, informovaného souhlasu, povinného očkování nebo např. náhrady škody na zdraví.