právo označené štítkem "právo"

Kateřina Červená mluví o postavení oběti trestného činu v pořadu „Česká justice”

29. června 2011

Český rozhlas 6 přinesl rozhovor s právničkou Ligy lidských práv Kateřinou Červenou. Dozvědět se můžete o postavení oběti trestného činu v české minulosti i současnosti, nechybí ani srovnání se situací v zahraničí. Kateřina Červená zároveň kritizuje stav, kdy právo pachatele na spravedlivý proces stojí mnohdy nad právy oběti. V závěru nabízí možnosti, kde mohou oběti trestné činnosti získat právní pomoc.

Zpracovali jsme tři analýzy k transformaci ústavů

16. května 2011

Liga lidských práv vypracovala v rámci zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí tři právní analýzy související s probíhající transformací sociálních služeb.

Hledáme projektovou a finanční ředitelku / projektového a finančního ředitele

28. dubna 2011

Náplň práce: – zodpovědnost za finanční řízení organizace a projektů, – zodpovědnost za vedení podvojného účetnictví organizace, – spolupráce s účetní na dotacích, nadačních příspěvcích, grantech z EU fondů, grantech českých i zahraničních organizací – od zpracování rozpočtu až po vyúčtování, včetně přípravy podkladů pro audity projektů, – zpracování daňových přiznání, účetní závěrky, statistických a dalších ekonomických výkazů a podkladů pro vedení […]

Liga vyučuje v Olomouci právo pacientů

24. března 2011

V polovině března zahájily právničky Ligy lidských práv první přednášku nového předmětu věnovaného zdravotnickému právu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Praktický kurz s názvem Klinika práv pacientů vedou společně s odborníky tamní lékařské fakulty. V kurzu se setkávají studenti práv i medicíny a společnými silami řeší případové studie, diskutují mezi sebou a přemýšlejí nad nejrůznějšími modelovými situacemi, které mohou nastat v každodenní praxi z pohledu pacienta.

Pozvánka na jednání okresního soudu v Novém Jičíně

1. března 2011

Liga lidských práv si vás dovoluje pozvat na poslední jednání nesmyslného soudního řízení ve věci pomluvy. Měly by zde zaznít závěrečné řeči a být vyneseno soudní rozhodnutí.