školství označené štítkem "školství"

Otevřený dopis předsedovi vlády Sobotkovi

10. února 2015

Liga lidských práv se přidala do koalice neziskových organizací, která odeslala otevřený dopis předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi. Požadujeme v něm vynechání definice lehkého mentálního postižení z návrhu novely školského zákona. Návrh je problematický, protože jde proti smyslu reformy vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a opět se vrací k zaměřování se na diagnostiku, a to pouze jediné lékařské diagnózy, na […]

Ligový návrh novely školského zákona

16. ledna 2015

Poslanecká sněmovna aktuálně projednává návrh novely zákona č. 561/2004, Sb., školský zákon, která se týká nové úpravy vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vládní návrh zákona upravuje návrh nového znění § 16 a § 16a školského zákona. Podle našeho názoru jde o problematický návrh, který postrádá principiální ukotvení v zásadách, které by plně zohledňovaly závazky České republiky vyplývající z mezinárodních […]

Iva Pikalová představila Férovou školu na ČT24

11. srpna 2011

Nejen o nedávném ocenění cenou nadace ERSTE mluvila právnička Férové školy v pořadu Studio ČT24. V desetiminutovém výstupu stručně nastínila rozdíly mezi inkluzivním a běžným školstvím, představila myšlenku udílení certifikátu Férová škola a zmínila dopad nejnovějších změn v politice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Celý pořad najdete na webu České televize. Odkaz na pořad Studio ČT24, rubrika Profil začíná v 52 minut a 40 […]

Česká republika nezajišťuje rovný přístup ke vzdělání

17. června 2011

Výbor ministrů Rady Evropy zasedal 7. a 8. června a výsledkem jeho jednání jsou doporučení pro Českou republiku a zejména pro české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výbor představuje orgán dohlížející na výkon rozsudku D.H., jímž štrasburský soud odsoudil Českou republiku za diskriminaci Romů ve vzdělání.

Férová škola se probojovala do finále mezinárodní soutěže

6. června 2011

Pedagogové Ligy lidských práv se s projektem Férová škola dostali do finále mezinárodní soutěže Cena Nadace ERSTE za přínos v oblasti sociální integrace.