zdravotnictví označené štítkem "zdravotnictví"

Liga vyučuje v Olomouci právo pacientů

24. března 2011

V polovině března zahájily právničky Ligy lidských práv první přednášku nového předmětu věnovaného zdravotnickému právu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Praktický kurz s názvem Klinika práv pacientů vedou společně s odborníky tamní lékařské fakulty. V kurzu se setkávají studenti práv i medicíny a společnými silami řeší případové studie, diskutují mezi sebou a přemýšlejí nad nejrůznějšími modelovými situacemi, které mohou nastat v každodenní praxi z pohledu pacienta.

Zuzana Candigliota: Nový pohled NSS na tzv. povinné očkování

18. srpna 2010

Proti dosavadnímu systému očkování dětí v ČR je možné mít z hlediska ochrany lidských práv výhrady. Stát u nás v této otázce v porovnání se západními vyspělými státy nepoměrně více zasahuje do možnosti rodičů rozhodovat o svých dětech.

Dosáhnout odškodnění je pro pacienty v Rakousku snažší

6. února 2009

Minulý týden se na ministerstvu zdravotnictví uskutečnil kulatý stůl na téma mimosoudního odškodňování pacientů. Tuto akci pořádala Liga lidských práv s cílem otevřít odbornou diskusi, která by vedla k lepší vymahatelnosti práv pacientů a zajištění spravedlivého odškodnění za zásahy do jejich důstojnosti, těla a zdraví. U kulatého stolu se sešlo téměř čtyřicet odborníků z řad advokátů, zástupců akademické obce, státní správy a nemocnic.

Mimosoudní odškodňování pacientů v Rakousku a ČR

12. ledna 2009

Liga lidských práv zve zástupce veřejné správy, nevládních organizací a odborné veřejnosti ke kulatému stolu na téma mimosoudního odškodňování pacientů u nás a v sousedním Rakousku. Diskuse se bude konat ve čtvrtek 29. 1. 2009 od 10:00 do 14:00 v prostorách Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, Praha 2.

Liga se zúčastnila setkání odborníků na diskriminaci a zdravotnictví

29. září 2008

V polovině září proběhlo v Londýně setkání odborníků na problematiku diskriminace ve zdravotnictví. U kulatého stolu pořádaného organizací Equal Rights Trust se sešli právníci, lékaři, interkulturní mediátoři, výzkumníci a další akademici ze západní a střední Evropy i USA, aby si vyměnili své zkušenosti. David Zahumenský, který Ligu na setkání zastupoval, otevřel svým příspěvkem blok věnovaný diskriminaci osob s duševní nemocí.