czechtek označené štítkem "czechtek"

Liga lidských práv ostře odsuzuje nezákonný policejní zásah na CzechTeku

30. července 2005

Na základě informací získaných z médií i od přímých účastníků akce v Mlýnci pod Přimdou v západních Čechách vyjadřuje Liga lidských práv svůj ostrý nesouhlas s brutálním zásahem policie.