OSN označené štítkem "OSN"

Všude dobře doma…..aneb Týden proti násilí na ženách

15. listopadu 2005

V pondělí 21. listopadu začíná týdenní soubor akcí „Všude dobře, doma… aneb Týden proti násilí na ženách“ (21. – 25. listopad), který společně připravila skupina brněnských neziskových organizací zabývajících se ženskými právy, násilím na ženách a zvláště problematikou domácího násilí – NESEHNUTÍ Brno, Liga lidských práv, o. s. Magdalenium a Amnesty International Brno. Program tvoří akce pro širokou veřejnost (filmové projekce a besedy, výstava dětských obrázků, debatní večer, pouliční informační stánek a divadlo), které mají přispět ke zvýšení informovanosti o problému násilí na ženách, možnostech obrany, a přispět tak ke snížení míry tolerance ve společnosti vůči různým projevům tohoto jevu.

Výbor pro práva dítěte vyslechl připomínky nevládních organizací

15. listopadu 2002

Zástupci nevládní organizace Ligy lidských práv odpovídali v Ženevě na otázky členů Výboru pro práva dítěte OSN týkající se dodržování práv dětí v České republice. Závěrečná doporučení vládě ČR vydá Výbor na konci ledna 2003.