práva dětí označené štítkem "práva dětí"

Tisková zpráva: Nečas ví, že počet dětí v ústavech je alarmující. Ale co s tím?

9. října 2007

Ministr Petr Nečas (MPSV) otevřeně přiznává, že Česko selhává v sanaci rodiny a v důsledku toho posílá nepřijatelný počet dětí do ústavů pouze na základě sociálních problémů rodičů. Ministerstvo po opakované kritice ze strany EU, OSN a Evropského soudu pro lidská práva již naznačilo snahu tento problém řešit. Navrhovaná řešení však nejsou komplexní a uskutečňují se velmi pomalu. Liga lidských práv zpracovala komplexní analýzu

Soud: Sociální nouze není důvodem k nařízení ústavní výchovy

23. ledna 2007

Okresní soud v Českých Budějovicích s definitivní platností rozhodl o osudu osmi nezletilých dětí paní P. Zrušil předběžné opatření, na jehož základě byli tři z osmi sourozenců umístěni do dětského domova, a vrátil je zpět do péče matky. Zároveň byl nad výchovou dětí stanoven dohled za účelem zajištění řádné výchovy a pomoci ze strany orgánů sociální péče. Děti byly matce původně odebrány pro nedostatky v zajištění péče způsobené sociální nouzí po tragické smrti manžela.

Odvolací soud potvrdil právo na přístup do zdravotnické dokumentace

10. ledna 2007

Nevládní organizace Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) a Liga lidských práv přivítaly čerstvě vydané rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, které potvrzuje, že pacienti mají právo na přístup do zdravotnické dokumentace.

Odvolací soud potvrdil právo na přístup do zdravotnické dokumentace

20. prosince 2006

Nevládní organizace Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) a Liga lidských práv přivítaly čerstvě vydané rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, které potvrzuje, že pacienti mají právo na přístup do zdravotnické dokumentace.

Posilujeme spolupráci a odbornost ochránců dětských práv- semináře pro sociální pracovníky a pracovnice

28. dubna 2004

Centrum pro právní ochranu dětí- LLP připravilo za finanční podpory OSF semináře pro sociální pracovníky a pracovnice ze státních institucí i nevládních organizací, kteří vystupují jako opatrovníci dětí v soudních a jiných řízeních.